Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku

Ergür Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan kaynaklı uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve davalarda vekillik hizmeti vermektedir. Taşınmaz hukukundan ve muris muvazaasından kaynaklanan (mirastan mal kaçırma) tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i davaları, haksız işgalden kaynaklanan ecri misil davaları, kira ve tahliye uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda ve kamulaştırma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle deprem bölgesi olarak anılan İstanbul ve çevresi bölgelerdeki riskli yapılarda kentsel dönüşüm süreçlerinde apartmanlara ve site yönetimlerine doğru ve etkili hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yürütülen sürecin devamında apartmanlarda ya da toplu yapılarda kentsel dönüşüme ilişkin karar alınması halinde taraflar arasında kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat sözleşmeleri Ergür Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından hazırlanmaktadır.